Interreg V-A - Románia-Magyarország program

6/c – A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése; 1. Prioritási tengely: Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása

Nature Corner” – Nagyszalonta – Békéscsaba határ menti térség természeti értékeinek védelme és fejlesztése

Partnerség
Nagyszalonta Város Önkormányzata (vezető partner), Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, Milvus Egyesület, Békés Város Önkormányzata.
Elszámolható költség: 2.997.388,- EUR
ERDF támogatás: 2.547.780,- EUR
Kimeneti indikátorok:
– a fejlesztés eredményeképp a kulturális és természeti örökségeket és értékeket meglátogató turisták száma: 6.385 fő
– a fejlesztéssel jobb természeti állapotba kerülő területek nagysága: 1520 ha

Kihívások és szükségletek

A projekttevékenységek a túzok (Otis tarda), mint veszélyeztetett faj, a régió egyéb értékes élővilága, élőhelyeik a Román-Magyar határ menti térség Natura 2000 természeti területei köré szerveződnek. Románia utolsó 50 túzokpéldányát kihalás veszélyezteti. Élőhelyük a Nagyszalonta környéki gyepek és szántóföldek, amelyek átnyúlnak a magyarországi területekre is. Jellemzően Natura 2000 területek, amelyek optimális tájhasználatának kialakítása sürgető feladat. A célterület földrajzilag és hidrográfiai szempontból egybefüggő ökoszisztéma, gazdag természeti értékekben, amelyek a terület közös örökségét jelentik. Az élőhelyek elvesztése a fajok csökkenésének és kihalásának elsődleges oka. A terület biodiverzitása általánosságban csökken a mezőgazdasági tevékenység és a gyenge természetvédelmi állapot miatt. A védett területeken lejátszódó társadalmi tevékenységek, különösen a Natura 2000 hálózatot alkotó tájfoltokon, gyakran konfliktusok forrásai. Jellemző, hogy a helyi önkormányzatok és a társadalom is inkább problémának tekinti a természeti hálózatot, nehezen ismerik fel a fenntartható tájgazdálkodásban rejlő lehetőségeket.

A sikeres természetvédelmi tevékenység alapja a megfelelő ismeretek megléte, a természeti értékek megőrzésére való érzékenység, ezért a környezet- és természetvédelmi attitűd javítását célzó, közösségi szemléletben megvalósuló intézkedéseket kell ösztönözni. További cél, hogy a területfejlesztési döntéseknél prioritást élvezzenek a természetvédelem szempontjai. A táji értékek vonzóvá tételével javul a lakosság életminősége, bővül a térségbe látogató turisták által felkereshető attrakciók köre. Az öko-tudatosság, a fenntartható életmód és a turizmusfejlesztés érdekében környezet- és természetvédelmi oktatási programok kidolgozása, a természeti értékek védelmét biztosító beruházások szükségesek Nagyszalonta-Békés térségben. A tájszemléletben történő közös intézkedések várhatóan jelentősen hozzá fognak járulni a határon túli természeti értékek megőrzésére irányuló erőfeszítésekhez. A helyi természeti értékekre épülő új fenntartható turisztikai látványosságok kialakulásával, az ökoturisztikai desztinációk fejlesztésével vonzó térség alakítható ki.

Célok

A projekt átfogó célja Nagyszalonta – Békés határ menti térség természeti értékeinek megőrzése, fejlesztése, rehabilitációja, valamint hozzáférés biztosítása a széles nyilvánosság számára. A megvalósítás újdonsága a határon átnyúló civil és önkormányzati partnerségben megvalósuló, közös természeti örökség megőrzése és fejlesztése.

Az azonosított problémákra javasolt megoldások és a hozzájuk kapcsolódó erőforrások hozzájárulnak a természeti értékek jobb állapotához és azok előmozdításához a térségben élő közösségek és a turisták részére.

Szakmai fő tevékenységek partnerenként

Nagyszalonta

 • Természet- és túzokvédelmi tevékenységek
 • Szakmai tapasztalatcsere
 • Túzok Látogató Központ kialakítása

MILVUS

 • Természetvédelmi szemléletformálás és oktatás
 • Élőhely monitoring
 • Tanösvények kialakítása
 • Génmegőrzés
 • Nemzetközi tudományos műhelymunkák lebonyolítása

KVNE

 • Szemléletformáló tevékenységek
 • Élőhely-védelmi tudományos program
 • Tájvédelmi facilitáció

Békés

 • Természetvédelmi tevékenységek
 • Békés-Dánfok Látogatóközpont kialakítása
 • Tanösvény kialakítása az Élővíz-csatorna mentén
 • Természetvédelmi információspontok kialakítása
Békés Város Önkormányzata projekttevékenységei

Összefoglalás

 1. Békés-Dánfok látogatóközpont, egyedi védett fafajok génmegőrzési célú termesztése, állatbemutatók, kerékpárok, csónakok beszerzése
 2. Élővíz-csatorna (Ó-Fehér-Körös) tanösvény létrehozása, felújítása a pályázatban szereplő védett növény- és állatfajok bemutatásával, az Ó-Fehér-Körös természetvédelmi területeivel együtt.
 3. Kettős-Körös folyó NATURA 2000 védett területeinek fenntartása, az ott élő fajok bemutatásával.
 4. Egyedi védettségű fafajok látogathatóvá tétele, megőrzése.

Békés Város négy beavatkozási területen keresztül tervezi tevékenységeit:

1. BEAVATKOZÁSI TERÜLET

Békés-Dánfok látogatóközpont, egyedi védett fafajok génmegőrzési célú termesztése. A Békés- Dánfok jelenlegi ifjúsági tábor a Kettős- Körös mellet a gát túloldalán helyezkedik el. Az Önkormányzat itt tervezi kialakítani és köré építeni a természeti örökségének megőrzését, fenntarthatóságának megvalósítását. A tábor főépülete átalakításra és felújításra kerül, mely munkálatok során interaktív látógatóközpont kerül megvalósításra. Az interaktív látógatóközpont célja, hogy a város természetvédelmi területeiről, helyi természeti értékeiről, növény és állatvilágáról részletes tájékoztatást nyújtson az odalátogatóknak. A látogatóközpontban egy konferenciaterem kialakítását is tervezi az önkormányzat, ahol a szakmai konferenciák, szemléletformáló rendezvények, zöldiskolák, ökoklub foglalkozások, tapasztalatcserék, workshopok megtartását tudja megvalósítani.

A kijelölt túraútvonalakról itt kaphatnak az érdeklődők széleskörű tájékoztatást, így mindenki a saját érdeklődési körének és felkészültségének megfelelően választhatja ki a számára megfelelő útvonalat, mely lehet gyalogos, kerékpáros illetve vízi is. A túrákhoz esetlegesen szükséges eszközök bérlésére szintén itt van lehetőség. A tábort két oldalról folyóvíz veszi körül, melynek a túlpartján erdő illetve szántó- legelő található. Az Önkormányzat tervei szerint itt kerít le egy olyan területet, ahol az őshonos fák génmegőrzési célú termesztését tudja folytatni. Romániai partnerünk számára kiemelt jelentőséggel bír a túzok, mint természeti érték megmentése illetve megismertetése. Ennek jegyében az Önkormányzat ismertetés céljából 1-2 család madár számára alakítana ki élőhelyet.

2. BEAVATKOZÁSI TERÜLET

Tanösvény létrehozása, felújítása

Az Élővíz-csatorna a helyi természeti értékek közé tartozik. A Csók- híd és az Erzsébet- ligeti híd között elhelyezkedő szakaszon kerül kialakításra illetve felújításra a tanösvény. A városban lakó illetve idelátogató egy rövid városi séta alkalmával is tájékoztatást kaphat a város természeti értékeiről, megismerheti azokat illetve elhelyezkedésüket, lelőhelyeiket a városban.

3. BEAVATKOZÁSI TERÜLET

Kettős-Körös folyó NATURA 2000 védett területeinek bemutatása, az ott élő fajok megismertetésével A Kettős- Körös hullámtere illetve teljes vízfelülete Békés város közigazgatási területén Natura 2000 védett terület, melynek védelme és fejlesztése kiemelten fontos természetvédelmi tevékenység.

4. BEAVATKOZÁSI TERÜLET

Helyi természeti értékek bemutatása, védelme

Békés Város partneri költségvetése összesen: 844 612.86 EUR.

A békési projekt beavatkozási területe összesen 534,0914 hektár, melyből védett terület összesen 505,6847 hektár!